Gooik plant ook fietspad in Wolvenstraat

de stadsbestuur keurde de aanleg van een fietspad ter de wolvenstraat tussen de muziekgezelschap en de strijlandstraat goed. Eerder werd er ook al een fietspad gelegd ter de processiestraat. De gemeente verleent daarvoor een “ in-house ” lastgeving aan haviland intercommunale igsv voor de studie, ontwerp, werfopvolging en veiligheidscoördinatie ”. Eerder werden er uitwijkstroken aangelegd in de wolvenstraat nadat de enkele positie was opgeheven. Ook voor de aanleg van het fietspad moeten er nog onteigeningen gebeuren. De onteigening van het eindje land in de processiestraat, nodig voor de aanleg van het ontbrekend eindje fietspad, is ingeleid voor de vrederechter. Het is nog niet manifest wanner er een mededeling zak komen.